.:: ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง ::.

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งหอถังประปารูปทรงถ้วยแชมเปญ ขนาด ๑๒ ลบ.ม ม.14 บ้านสายน้ำผึ้ง 108
2 ประกาศ จัดซื้อกล้องวงจรปิด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 7 แห่ง 115
3 ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายหนูกัน กระโจมทอง ถึงบ้านนายบุญเพ็ง เหล่าฮ้อ หมู่ที่ ๑๗ 106
4 ประกาศก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านทรายมูล 103
5 ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านสายน้ำผึ้ง-บ้านดงหวาย หมู่14 98
6 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่12 114
7 ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านไร่สีสุกไปวัดป่าบ้านไร่สีสุก หมู่7 122
8 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นข้างวัดไปบ้านหนองกาหมู่18 155
9 ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น SML ไปบ้านโนนสะอาดหมู่13 109
10 ประกาศ ก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายประสิทธิ์ถึงโรงปุ๋ย หมู่ที่3 92
11 ประกาศ โครงการปรับปรุงอาคารอปพร.อบต.บ้านจันทน์ 70
12 ประกาศ โครงการจัดซื้อวัสดุลูกรังพร้อมเกลี่ยปรับแต่งเรียบหมู่ที่1-หมู่ที่18 122
13 ประกาศ โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา ม.6 94
14 ประกาศ โครงการทาสีภายนอกอาคารสำนักงาน อบต.บ้านจันทน์ 144
15 ประกาศ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนางศรีไพรถึงบ้านนายคำภากงนะหมู่ที่4 100
16 ประกาศ โครงก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนางทองม้วน ทับเพชร-บ้านนางพานทอง สารบาล หมู่ที่ 2 98
17 ประกาศ โครงก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายสันทะ เนตรศิริ ทางเข้าประตูโขงวัด หมู่ที่ 5 105
18 ประกาศ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายสกล.พาระแพนหมู่ที่6 91
19 ประกาศ โครงการย้ายหอถังประปาโรงปุ๋ยบ้านตูมหมู่4 93
20 ประกาศ โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษรหมู่ที่8 119
21 ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสายน้ำผึ้ง-บ้านดงหวาย หมู่ 14 141
22 ประกาศ โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมู่15 91
23 ประกาศ โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมู่ 13 95
24 ประกาศ โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมู่3 90
25 ประกาศ โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษรหมู่ที่17 115
26 ประกาศ โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษรหมู่ที่16 116
27 ประกาศ โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษรหมู่ที่4 112
28 ประกาศ โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษรหมู่ที่3 109
29 ประกาศ โครงการก่อสร้างฝายน้ำลาดห้วยวังเที่ยงนาแม่หลีหมู่ที่11 115
30 ประกาศ โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษรหมู่ที่1 112
31 ประกาศ โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษรหมู่ที่2 113
32 ประกาศ โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษรหมู่ที่10 112
33 ประกาศ โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาพร้อมวางท่อขยายเขตหมู่ที่14 161
34 ประกาศ โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษรหมู่ที่9 107
35 ประกาศ โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษรหมู่ที่12 119
36 ประกาศ โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาพร้อมวางท่อขยายเขตหมู่ที่2 100
37 ประกาศ โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษร หมู่ที่7 138
38 ประกาศ โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษร หมู่ที่ 11 90
39 ประกาศ โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาพร้อมว่างท่อขยายเขต หมู่ที่ 9 103
40 ประกาศ โครงการก่อสร้างหอถังสูง ขนาด10 ลบ.ม 109
41 ประกาศ โครงการปรับเกรดถนนผิวจราจรลูกรังทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 113
42 ประกาศ โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาพร้อมว่างท่อขยายเขต หมู่ที่ 8 บ้านดงยาง 119
43 ประกาศ โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน(เตาเดี่ยว3.00x6.00 เมตร) หมู่5 183
44 ประกาศ โครงการ คสล. บ้านหนองกา หมู่ที่ 5 172
45 ประกาศ โครงการ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดงหวาย หมู่ที่ 11 185
46 ประกาศ โครงการขยายเขตระบบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 276
47 ประกาศ โครงการขยายเขตระบบน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 258
48 ประกาศ โครงการเปลี่ยนท่อเมนจ่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 226
49 ประกาศ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ลาดทับแอลฟัลท์ติกเส้นบ้านทรัพย์สมบูรณ์ - บ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ 12 221
50 ประกาศ โครงการวางรางระบายน้ำสำเร็จรูปรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านดงยาง 274
51 ประกาศ โครงการวางรางระบายน้ำจากบ้านนายอำนาจ กองสุข ถึงบ้านนายอู๊ด หมู่ที่ 3 บ้านทรายมูล 239
52 ประกาศ จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 1,200,000 บาท 476
53 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำ Web Hosting เว็บไซต์ อบต.บ้านจันทน์ www.banjun.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 667
54 ประกวด ราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบเอนกประสงค์เปิดข้างเทท้าย ชนิด 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 355
55 ประกวด ราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบเอนกประสงค์เปิดข้างเทท้าย ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 383
56 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ10 ลบ.ม. หมู่ที่ 11 269
57 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านทรายมูล หมู่ที่ 3 244
58 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ10 ลบ.ม. หมู่ที่ 9 229
59 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ10 ลบ.ม. หมู่ที่ 5 262
60 ประกาศ สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านโนนสิมมา หมู่ที่ 6 278
61 ประกาศ จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู 246

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: Line อบต.บ้านจันทน์ ::.

.:: ติดต่อสอบถาม ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทน์
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190

โทรศัพท์ 042-138445

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้104
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้131
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1231
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1663
mod_vvisit_counterเดือนนี้8443
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว8195
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด140839

We have: 4 guests online
IP ของคุณ: 18.206.194.21
 , 
วันที่ 22 ก.ย. 2023

.:: เว็บไซต์หน่วยงานเกี่ยวข้อง ::.

ทั้งหมด